Handelsbolagsavtal _HB_ 2023

Format: Word-mall (12 sidor)
Pris: 995 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett handelsbolagsavtal.

Ett handelsbolag är en företagsform där två eller fler fysiska och/eller juridiska personer avtalar om att utöva näringsverksamhet i bolagsform. Bolagsmännen (delägarna) är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser och var och en av bolagsmännen kan företräda bolaget.

För att ett handelsbolag ska kunna uppstå måste bolagsmännen avtala i ett handelsbolagsavtal om att gemensamt driva näring i bolagsform. Handelsbolagsavtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Ett skriftligt bolagsavtal ska skrivas under av alla bolagsmän. Avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering, men själva handelsbolaget måste registrera sin verksamhet hos Bolagsverket.

(ID 4215)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn