Handelsbolagsavtal

Ett handelsbolagsavtal är en sorts kompanjonavtal mellan delägare i ett handelsbolag. I ett kompanjonavtal bestämmer man vad som ska gälla vid framtida händelser som kan påverka den gemensamma verksamheten, t.ex. om en delägare avlider, vill överlåta sina andelar, hamnar på obestånd eller skiljer sig.

Handelsbolagslagen är inte alls så detaljerad som exempelvis aktiebolagslagen och utgår därmed från att ett kompanjonavtal ska komplettera lagbestämmelserna. I ett kompanjonavtal har man större frihet att reglera olika frågor än i bolagsordningen, vilken är obligatorisk. Till skillnad från en bolagsordning är kompanjonavtalet heller inte offentligt.MALLAR I HANDELSBOLAGSAVTAL
Checklista handelsbolagsavtal 2023
Handelsbolagsavtal _HB_ 2023