Handels- och kommanditbolag

Handels- och kommanditbolag handlar om handelsbolag vilket bildas av minst två personer som kommit överens om att gemensamt driva en rörelse. Handelsbolaget är en juridisk person men trots detta är den enskilde bolagsmannen personligen ansvarig för bolagets alla förpliktelser och därigenom kan en fordran på företaget utkrävas hos vem som helst av bolagsmännen. I denna företagsform är det mycket viktigt att upprätta ett kompanjonavtal där olika saker regleras.

Ett kommanditbolag är en särform av ett handelsbolag där en eller flera (men inte alla) av bolagsmännen har förbehållit sig begränsat ansvar för bolagets förbindelser. En sådan bolagsman kallas kommanditdelägare (jfr komplementär) och har normalt ingen rätt att bestämma om hur företaget ska styras.MALLAR I HANDELS- OCH KOMMANDITBOLAG
Andelsbevis - Baksida 2021
Andelsbevis (Handelsbolag) - Framsida 2021
Andelsbevis (Kommanditbolag, kommanditdelägare) - Framsida 2021
Andelsbevis (Kommanditbolag, komplementär) - Framsida 2021
Andelsförteckning 2021
Checklista handelsbolagsavtal 2021
Checklista kommanditbolagsavtal 2021
Handelsbolagsavtal (HB) 2021
Kommanditbolagsavtal 2021