Handböcker

Våra populära handböcker inom personal, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, GDPR och brandskydd hjälper dig att efterleva ett stort antal regelverk. I handböckerna får du förslag på enkla och tydliga arbetsordningar, och du även se vilka mallar du behöver för att utföra dina skyldigheter. Du kan enkelt anpassa handböckerna så att de passar för just din verksamhet.MALLAR I HANDBÖCKER
Arbetsmiljöhandbok 2019
Brandskyddshandbok 2019
Ekonomihandbok 2019
GDPR-handbok 2019
Kvalitetshandbok 2019
Personalhandbok 2019
Personalhandbok Engelsk 2019