Handböcker

Våra populära handböcker inom personal, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, GDPR och brandskydd hjälper dig att efterleva ett stort antal regelverk. I handböckerna får du förslag på enkla och tydliga arbetsordningar, och du även se vilka mallar du behöver för att utföra dina skyldigheter. Du kan enkelt anpassa handböckerna så att de passar för just din verksamhet.MALLAR I HANDBÖCKER
Arbetsmiljöhandbok 2020
Brandskyddshandbok 2020
Ekonomihandbok 2020
GDPR-handbok 2020
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2020
Hygienhandbok 2020
Kvalitetshandbok 2020
Personalhandbok 2020
Personalhandbok Engelsk 2020
Styrelsehandbok 2020