Handböcker

Våra populära handböcker inom personal, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, GDPR och brandskydd hjälper dig att efterleva ett stort antal regelverk. I handböckerna får du förslag på enkla och tydliga arbetsordningar, och du även se vilka mallar du behöver för att utföra dina skyldigheter. Du kan enkelt anpassa handböckerna så att de passar för just din verksamhet.MALLAR I HANDBÖCKER
Arbetsmiljöhandbok 2021
Brandskyddshandbok 2021
Ekonomihandbok 2021
GDPR-handbok 2021
Handbok för kvalitetssäkring enligt ISO 9001 och 14001 2021
Hygienhandbok 2021
Kvalitetshandbok 2021
Personalhandbok 2021
Personalhandbok Engelsk 2021
Styrelsehandbok 2021