Hållbarhetsramverk 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ge en översikt över de viktigaste frågorna för huvudintressenterna i företagets hållbarhetsarbete.

När du bedriver ett hållbarhetsarbete finns det ett antal intressenter som du ska rikta ditt arbete i förhållande till. För var och en av intressenterna finns det i sin tur olika hållbarhetsfrågor som är centrala att ta ställning till. Mallen hjälper dig att kartlägga vilka intressenter som är relevanta för dig och vilka hållbarhetsfrågor som behöver ses över. Mallen ger också exempel på situationer när hållbarhetsfrågorna kan tas upp med respektive intressant samt vilka åtgärder som din verksamhet kan vidta för att nå upp till de krav som ställs gällande hållbarhet.

(ID 4926)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn