Hållbarhet

CSR, corporate social responsibility, handlar om ett företags sociala ansvar. På svenska används ofta begreppet hållbarhet. Det blir av allt större vikt att företag tar ansvar för den egna verksamhetens påverkan på det övriga samhället, främst inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption.

Något förenklat kan ett hållbarhetsarbete delas in i tre kategorier: ett miljömässigt, ett ekonomiskt och ett socialt arbete.
För en del företag är hållbarhetsarbetet särskilt viktigt eftersom det för dessa finns ett lagstadgat krav att upprätta en hållbarhetsredovisning. Oavsett storleken på ditt företag har vi mallarna du behöver för att efterleva reglerna om hållbarhet.MALLAR I HÅLLBARHET
Checklista - Väsentlighetsanalys 2023
CSR-policy 2023
CSR-policy Engelsk 2023
Hållbarhetsnyckeltal 2023
Hållbarhetspolicy 2023
Hållbarhetspolicy Engelsk 2023
Hållbarhetsramverk 2023
Intressentanalys 2023
Intressentkarta 2023
Policy mot givande och tagande av muta 2023
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2023
Processbeskrivning hållbarhetsrapport 2023
Revisorsyttrande Hållbarhetsrapport 2023
Sammanställning Intressentdialog 2023