Gåvobrev lös egendom en givare en mottagare 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett gåvobrev där gåvogivaren överlåter lös egendom till gåvotagaren.

Ett gåvobrev är en skriftlig bekräftelse som tjänar som bevis för att någon har mottagit en gåva. Ett gåvobrev kan innehålla särskilda villkor för gåvan, t.ex. att gåvan inte ska ses som förskott på arv eller att den ska bli gåvotagarens enskilda egendom.

Gåvobrev krävs endast vid gåva av fast egendom, men kan upprättas även för lös egendom. Ett gåvobrev kan exempelvis vara av betydelse för gåvotagaren för att bevisa sin äganderätt. För gåvogivaren däremot kan ett gåvobrev vara av betydelse när gåvan är förenad med villkor.

Gåvobrev mellan makar gällande lös egendom bör registreras hos Skatteverket. Om detta inte görs saknar gåvotagaren skydd mot gåvogivarens borgenärer. Registrering anses ha skett den dag handlingen kom in till Skatteverket.

(ID 1074)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2020
Checklista sponsoravtal 2020
Gåvobrev fastighet en givare en mottagare 2020
Policy stöd ideella organisationer 2020
Sammanställning donationer socialt ansvarstagande 2020
Sponsoravtal 2020