Garantiförbindelse - interimistiska åtgärder vid upphovsrättsintrång 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en garantiförbindelse gällande intermistiska åtgärder vid intrång i upphovsrätten.

En intermistisk åtgärd innebär i detta sammanhang att den som är anklagad för intrång hindras från att använda det material eller den information som är föremål för det misstänkta upphovsrättsintrånget. Ett beslut om en sådan åtgärd fattas av domstolen och gäller omedelbart till dess målet slutligen är avgjort.

En interimistisk åtgärd får endast vidtas om motparten, det vill säga den som gagnas av den intermistiska åtgärden, ställer säkerhet för de skador som eventuellt kan uppstå för den andra parten genom åtgärden. Med DokuMeras garantiförbindelse kan en sådan säkerhet ställas. Genom garantiförbindelsen går banken i borgen såsom för egen skuld. Det innebär att banken är skyldig att betala förmånstagaren på dennes begäran i enlighet med garantiförbindelsen.

(ID 4478)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn