Garantier vid investering (Kortfattade) 2022

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta kortfattade garantier vid investering.

Vid investering är det viktigt för investeraren att veta vad denne köper. För att ge investeraren ökad trygghet, vilket kan vara avgörande för affären, kan bolagsmännen lämna garantier rörande bolaget. Denna mall innehåller garantier som täcker de flesta farhågorna som en investerare kan ha angående ett företag som de vill investera i. Garantidokumentet är tänkt att fogas till ett avtal om investering. DokuMera har även mallarna med ID 3992 och 3993 för detta.

Garantierna rör främst att ägandeförhållandena i bolaget är korrekta, att bolaget inte har fler skulder än vad som tidigare framgått och att bokföringen har skötts korrekt. Givetvis går det också att tillföra vissa garantier för att komplettera avtalet.

(ID 3991)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn