Fusionsplan 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fusionsplan för absorption av bolag.

Fusion innebär vanligtvis att ett bolag går upp i ett annat bolag (absorption). Det kan också vara ett bolag som tillsammans med ett annat bolag går upp i ett nybildat tredje bolag (kombination). En fusion kommer till stånd efter att beslut fattats av styrelserna i bolagen. Styrelserna ska gemensamt upprätta och underteckna en fusionsplan.

Fusionsplanen ska granskas av de båda bolagens revisorer som ska lämna skriftliga yttranden. Inom en månad efter att en fusionsplan upprättats ska (vid fusion genom absorption) det övertagande bolaget lämna in fusionsplanen inklusive bilagor för registrering till Bolagsverket.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att upprätta en fusionsplan som uppfyller alla lagstadgade krav.

(ID 3860)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn