Fullmakt till VD (Filial) Engelsk 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt till VD när ett utländskt bolag etablerar sig i Sverige. Avdelningskontoret här i Sverige kallas för filial.

När verksamheten startar i Sverige måste VD:n för filialen ha fullmakt (power of attorney) i alla de frågor som rör verksamheten, dvs. han eller hon ska kunna verka som en representant för bolaget med fulla befogenheter. För att detta ska vara möjligt behöver VD:n en fullmakt som bekräftar befogenheterna.

Denna mall från DokuMera ger VD:n i filialen fullmakt och därigenom befogenhet att besluta i bolagets samtliga angelägenheter samt föra talan å huvudbolagets vägnar.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 3943)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn