Fullmakt sälja fastighet - Begränsad 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begränsad fullmakt att sälja fastighet.

Fullmakt innebär rätt för någon att företräda annan. Den som fått fullmakten, fullmäktigen, får genom handlingen samma rättigheter som den som givit fullmakten. Genom fullmakten sätter huvudmannen (fullmaktsgivaren) annan i sitt ställe för att ingå rättshandlingar, såsom att sluta avtal och dylikt. Att en fullmakt är begränsad innebär att fullmaktshavaren endast får vissa av de rättigheter som fullmaktsgivaren har. Det är fullmaktsgivaren som avgör vilken behörighet och befogenhet som fullmaktshavaren får.

Denna mall är en fullmakt som ger en juridisk person, ett företag, rätt att sälja en fastighet åt fullmaktsgivaren.

(ID 3560)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn