Fullmakt köpa fastighet - Begränsad 2017

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 325 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en begränsad fullmakt att köpa fastighet.

En fullmakt är ett tillstånd från fullmaktsgivaren till fullmäktigen att ingå avtal i fullmaktsgivarens namn och för dennes räkning.

Fullmakten är begränsad till att gälla köp av en viss fastighet till ett visst högsta pris. Detta innebär att fullmäktigen, under de förutsättningar som närmare beskrivs i fullmakten, får behörighet och befogenhet att göra ett fastighetsköp gällande en viss fastighet. Det är givetvis möjligt att förse avtalet med ytterligare begränsningar om så önskas, t.ex. ändra det till att avse ytterligare en fastighet etc.

(ID 3562)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa texten
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder
NÖJD KUND-GARANTI
 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn