Fullmakt företräda aktieägare 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en daterad fullmakt som ger någon behörighet att företräda fullmaktsgivaren, tillika aktieägaren, på bolagsstämmor.

En huvudman (fullmaktsgivare) kan ge en fullmaktshavare behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för huvudmannen. Att företräda en fullmaktsgivare vid en bolagsstämma kan vara en sådan rättshandling. En Fullmakt kan meddelas både muntligt och skriftlig och gäller tills den återkallas om den inte är begränsad i tid. En återkallelse sker i regel på samma sätt som den meddelades. Om den meddelades skriftlig ska fullmaktsgivaren be om att få tillbaka den skriftliga handlingen eller se till att den förstörs. Det är att föredra att meddela en fullmakt skriftligt för att minimera risken för meningsskiljaktigheter eller tvister ska uppstå. Fullmakter behöver inte vara bevittnade men de har större bevisvärde om de är det.

Denna mall består av en fullmakt som är avsedd att användas när en fullmaktshavaren ska företräda huvudmannen på en bolagsstämma.

(ID 547)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn