Fullmakt domstols- och myndighetsärenden Engelsk 2021

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt på engelska (power of attorney) som ger en viss person (fullmaktshavare/fullmäktig) behörighet att företräda huvudmannen (fullmaktsgivaren) vid domstols- och myndighetsärenden. Fullmakten kallas ibland även för allmän rättegångsfullmakt.

En fullmakt ger fullmaktshavaren rätt att utföra rättshandlingar för fullmaktsgivarens räkning. Om fullmaktshavaren vill överlåta fullmakten till annan krävs fullmaktsgivarens tillåtelse. En skriftlig fullmakt måste undertecknas av fullmaktsgivaren.

Mallen som DokuMera har upprättat är bred och ger därför fullmaktshavaren rätt att företräda fullmaktsgivaren och föra dennes talan vid alla domstolar och myndigheter såväl i Sverige som i utlandet. Fullmakten gäller tills vidare om inget annat anges.

DokuMeras mall är enkel att fylla i och kan utan svårigheter anpassas efter fullmaktsgivarens önskemål.

(ID 4163)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn