Fullmakt ang delgivningsmottagare Engelsk 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en fullmakt på engelska (power of attorney) för delgivningsmottagare.

Delgivning används för att bekräfta att någon har tagit del av en viss handling. I vissa fall kan det vara lämpligt att delegera mottagandet av delgivningen till en särskild person, möjligen en jurist som normalt företräder firman, så att denne ges möjlighet att agera direkt. Delgivningsmottagare har således rätt att ta emot delgivning i något ärende, på bolagets vägnar.

Denna fullmakt från DokuMera hjälper dig att fastställa vem som är behörig att ta emot delgivning för företagets räkning.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 3941)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn