Fullföljd av ansökan - förkommet aktiebrev 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att fullfölja en ansökan om förkommet aktiebrev.

Enligt 6 kap. 6 § ABL måste en ansökan om dödande av förkommen handling insändas till Bolagsverket om aktieägaren önskar få nya aktiebrev som ersätter de gamla.

Dödandeprocessen tar minst ett år då en kungörelse om dödandet ska annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Tiden för ansökan ska vara minst ett år. Bolagsverket utfärdar ett föreläggande där det uppmanar den som vet något om aktiebrevet att anmäla det.

Mallen som DokuMera har utarbetat hjälper dig att upprätta en ansökan om att aktiebrevet fortfarande inte har återfunnits efter ovan nämnda tidsfrist och att Bolagsverket därför kan fatta beslut om dödning.

(ID 3633)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn