Frivillig överenskommelse

Till skillnad från arbetsgivaren har en arbetstagare rätt att när som helst säga upp sin anställning. Den lägsta uppsägningstiden är en månad och det gäller för såväl arbetstagaren som arbetsgivaren. Man kan dock avtala om annat i exempelvis kollektivavtal.

Det finns fall där arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att anställningen skall avslutas. Överenskommelsen skall då vara frivillig från arbetstagarens sida.

Hos DokuMera finner du mallarna du behöver vid frivillig uppsägning.MALLAR I FRIVILLIG ÖVERENSKOMMELSE
Avgångsavtal 2020
Besked om pensionsavgång 2020
Checklista för frivillig överenskommelse 2020
Checklista inför en anställnings upphörande 2020
Samtalsunderlag avslutsintervju (egen begäran) 2020
Uppsägning - anställds egen 2020
Ömsesidig avslutning av anställningsförhållande 2020
Överenskommelse i samband med anställning upphör 2020