Friskvårdspolicy 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera låter dig upprätta en friskvårdspolicy för ditt företag.

Friskvård är ett brett begrepp men kan sägas syfta till att bibehålla eller skapa god hälsa och välbefinnande. En friskvårdspolicy syftar till att främja de anställdas hälsa inom företaget och genom att i viss mån subventionera aktiviteter som främjar hälsa. Policyn visar även att företaget värdesätter de anställdas hälsa och välbefinnande.

Mallen är tänkt att ange ramarna för det stöd som företaget ger till de anställdas fritidsaktiviteter. Stödet ges genom att helt eller delvis betala anställdas utgifter för motion eller massage.

Mallen låter dig enkelt fylla i det belopp med vilket företaget önskar stödja varje anställds friskvård. Givetvis går det också att anpassa den efter ditt företags specifika behov.

(ID 4260)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Friskvård - Handlingsplan 2023
Personalhandbok 2023
Rehabiliteringspolicy 2023
Sjukdomspolicy 2023