Förvaltningsavtal - Ekonomisk förvaltning 2020

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förvaltningsavtal beträffande ekonomisk förvaltning.

Ett förvaltningsavtal innebär att förvaltaren ska sköta om och administrera något för en annans räkning, dvs. huvudmannens. Förvaltningen ska ske på ett sådant sätt att hänsyn hela tiden tas till vad som är bäst för huvudmannen.

Tänk på att ett avtal om ekonomisk förvaltning innebär att personuppgifter behandlas för annans räkning. Det kan därför behöva upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal för att efterleva reglerna i dataskyddsförordningen.

Denna mall består av ett färdigt förvaltningsavtal som enkelt kan kompletteras med egen information. Detta förvaltningsavtal gäller vid ekonomisk förvaltning där en förvaltare har ansvar för t.ex. budget, bokföring, skattefrågor, hyresförhandlingar, skriva hyreskontrakt m.m. Andra punkter som tas upp i avtalet är förvaltningsuppdragets omfattning, underkonsulter/externa konsulter, förtida uppsägning etc.

(ID 3499)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn