Förtroende

Det finns en stark koppling mellan medarbetarnas motivation och deras förtroende för den närmaste chefen. För dig som ledare eller chef finns det därför mycket att vinna på att kunna konsten att inge förtroende hos andra människor, främst dina medarbetare. Om du har förmågan att inge förtroende hos dina medarbetare kommer det att vara betydligt enklare att nå företagets mål samt öka omsättningen.



MALLAR I FÖRTROENDE
Förtroendematris 2023