Förstadagsintyg 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera kan du använda om du har en medarbetare som måste styrka behovet av sjukledighet med intyg från första dagen.

Vid misstanke om missbruk av sjuklönereglerna kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren redan från första dagen styrker sjukdom med intyg från läkare eller tandläkare, s.k. förstadagsintyg. I samband med detta kan arbetsgivaren även anvisa vilken läkare eller vårdinrättning som ska utfärda intyget. Beslut om begäran om att arbetare fortsättningsvis ska uppvisa förstadagsintyg, och anvisande av läkare ska meddelas i förväg. Åtgärderna ska dessutom föregås av samråd med den lokala fackliga organisationen.

En arbetsgivare har rätt begära förstadagsintyg:

- När en anställd har hög sjukfrånvaro, 6 gånger på 12 månader (3 gånger på 6 månader)

- Vid missbruksrehabilitering

- Vid generell överenskommelse i kollektivavtalet

Arbetsgivaren bör undersöka behoven av möjligheterna av anpassning och rehabilitering innan beslut om förstadagsintyg fattas. Det är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och ska vara tidsbegränsat.

(ID 4523)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Friskvård - Handlingsplan 2023
Friskvårdspolicy 2023
Sjukdomsförsäkran 2023