Förslag beslut likvidation förbrukat AK privat AB 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett förslag till beslut, enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen, om likvidation på grund av förbrukat aktiekapital (AK), i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

Ett företag som förbrukat mer än 50 procent av sitt aktiekapital kan tvingas träda i likvidation. Detta kan förhindras genom emission. Ett beslut om likvidation eller emission fattas av bolagsstämman efter förslag från styrelsen. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och när denna ska samlas till en extra bolagsstämma ska en kallelse skickas ut minst två veckor före bolagsstämman.

Denna mall består av ett färdigt förslag till beslut om likvidation som enkelt kan kompletteras eller ändras med egen information.

(ID 2643)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn