Förslag beslut kvittningsemission privat AB 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett förslag till beslut, enligt 13 kap. 3 § ABL, om nyemission av aktier där betalning ska ske med kvittning, i ett privat aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

Om bolagsstämman ska pröva en fråga om nyemission av aktier, måste styrelsen eller den som väckt förslaget, förslagsställaren, upprätta ett förslag till beslut. Förslaget ska bland annat innehålla det belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, antal aktier som ska ges ut, teckningskurs och den tid inom vilken aktierna ska betalas.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förslag till beslut om kvittningsemission som uppfyller alla lagstadgade krav.

(ID 2635)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Redogörelse 13 kap 7 § ABL kvittningsemission 2020
Revisorsyttrande enl 13 kap 8 § ABL (Kvittningsemission) 2020