Försättsblad - Allmänna Villkor för konsulttjänster (Utveckling) 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett försättsblad beträffande allmänna villkor för konsulttjänster angående utveckling.

Försättsbladet i mallen presenterar avtalets innehåll på ett överskådligt sätt och ger information om vilka de avtalsslutande parterna är, vilka som är kontaktpersoner på respektive bolag, listar eventuella bilagor samt anger hur många exemplar av avtalet som parterna har erhållit.

Genom att använda detta försättsblad får du bättre ordning på avtalet i dess helhet då ett avtal om konsulttjänster kan ha många bilagor beroende på vilken typ av konsulttjänst som utförs.

(ID 4040)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn