Försäljning och marknadsföring

Försäljning och marknadsföring är två av ett företags allra viktigaste uppgifter.

Försäljning kan vara dels överlåtelse av en vara till en köpare mot avtalad ersättning men även den process som tar plats när köpare och säljare kommer överens om en affär.

Marknadsföring kan beskrivas som att finna och behålla kunder för sin produkt eller tjänst på marknaden, att visa upp sig och göra sig hörd för att öka sin försäljning. Marknadsföring är alltså betydligt mer än bara reklam.

Försäljning är den största delen av all kommersiell verksamhet och marknadsföring är den aktivitet som gör försäljning möjlig. Ansvaret för försäljningen kan ligga på både säljare, återförsäljare, partners eller liknande.