Formel för konstruktiv kommunikation 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att förstå vilka tankar och förhållningssätt som är viktiga för att kommunicera konstruktivt med dina medarbetare och din omgivning.

Genom ökad förståelse för andra människor, tankesätt och ditt eget förhållningssätt till omgivningen är det möjligt att kommunicera mer konstruktivt. Detta är särskilt viktigt för chefer och ledare vars arbetsuppgifter till stor del består av kommunikation med såväl medarbetare som externa parter.

Ta del av formlerna i denna mall för att lära dig mer om vad du kan tänka på för att kommunicera på ett mer konstruktivt sätt.

(ID 5039)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn