Förlikningsavtal (Avskrivning) 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förlikningsavtal angående avskrivning.

Ett avtal om förlikning tjänar som bevis på att parterna funnit en lösning på en tvist och innebär att tvisten därmed är avslutad. Därmed kan ingen giltig talan gällande tvist om samma fråga väckas. Förlikningsavtal innehåller också ofta en klausul om sekretess angående förlikningens närmare innehåll.

DokuMera har utarbetat en mall som hjälper dig att upprätta ett förlikningsavtal som bland annat reglerar sakfrågan, vilka parter som berörs samt att dessa parter inte har några ytterligare krav gällande sakfrågan gentemot den andra parten. På så vis undviks oklarheter som kan medföra att tvisten kan komma att tas upp igen eller att vissa närmare överenskommelser som träffats i avtalet yppas till utomstående.

(ID 4202)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Förlikningsavtal (Upphovsrättsligt skyddat material) 2022
Förlikningsavtal (Utan domstols medverkan) 2022
PM Förlikning - vad är det?