Förlikning

Det är mycket vanligt att parter förliks även när tvist i domstol har inletts. Det är ofta till fördel för båda parterna, framför allt för att det håller kostnaderna nere. I den här kategorin finner du några exempel på förlikningsavtal som kan användas när förlikningsöverenskommelsen ska upprättas.