Förlikning

Det är mycket vanligt att parter förliks även när tvist i domstol har inletts. Det är ofta till fördel för båda parterna, framför allt för att det håller kostnaderna nere. I den här kategorin finner du några exempel på förlikningsavtal som kan användas när förlikningsöverenskommelsen ska upprättas.MALLAR I FÖRLIKNING
Förlikningsavtal (Avskrivning) 2019
Förlikningsavtal (Upphovsrättsligt skyddat material) 2019
Förlikningsavtal (Utan domstols medverkan) 2019
PM Förlikning - vad är det?