Förlagslån

Förlagslån är ett långfristigt (vanligtvis 10-15 år) lån, utan särskild säkerhet, upptaget av banker och större industriföretag. Vid konkurs ger förlagslån rätt till betalning först efter att andra skulder är betalda till skillnad från t.ex. obligationer men den sämre prioriteten och säkerheten kompenseras av en högre räntesats.

Förlagsupplåning har blivit ett alternativ till nyemission av aktier; fördelen ligger framför allt i att förlagslåneränta är avdragsgill, vilket utdelning till aktieägarna inte är.MALLAR I FÖRLAGSLÅN
Enkelt skuldebrev för förlagslån 2023
Löpande skuldebrev för förlagslån 2023
Villkor för förlagslån (Enkelt) 2023
Villkor för förlagslån (Löpande) 2023