Förlagsavtal Engelsk 2022

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 970 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förlagsavtal (bokförlagsavtal) på engelska.

Ett förlagsavtal upprättas mellan ett förlag och en författare. Författarens uppgift är att skriva en bok som förlaget sedan ska ge ut.

Denna mall reglerar viktiga punkter som bör behandlas i ett förlagsavtal, såsom rätten till verket, royalty, utgivning av verket m.m. Avtalet reglerar på ett detaljerat sätt parternas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra i utgivningssammanhang. Du har även möjlighet att lägga till eller ta bort punkter för att enkelt anpassa avtalet för varje enskilt fall.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 5354)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn