Förhållanden för granskning företagsöverlåtelse rörelse 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en förteckning över de förhållanden som köparen ska beredas möjlighet att granska vid en företagsgranskning, ofta även kallad due diligence, inför en företagsöverlåtelse i form av överlåtelse av rörelse, ofta även kallad inkråmsöverlåtelse.

Förteckningen kan med fördel fogas som bilaga till en avsiktsförklaring avseende företagsöverlåtelse. Förteckningen innehåller områden så som finansiell information, anläggningstillgångar, verksamhetens framtidsutsikter med mera.

(ID 2072)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Avsiktsförklaring företagsöverlåtelse rörelse 2023
Granskningsunderlag företagsöverlåtelse rörelse 2023
Sekretessavtal företagsöverlåtelse rörelse 2023