Förfrågan om amorteringsuppskov 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att utforma en förfrågan om amorteringsuppskov på grund av tillfälliga problem med likvida medel.

Om låntagaren har ekonomiska problem, främst beroende på yttre faktorer som försenad leverans och liknande, kan denne skicka en förfrågan om uppskov med amorteringsbetalningarna. Vanligtvis medges inte sådana uppskov.

I vissa fall kan det ligga i både låntagares och långivares intresse att få till stånd ett uppskov med betalning av amorteringar. Detta beror på att det finns en risk för att långivaren att inte få tillbaka sina pengar för det fall låntagaren kommer på obestånd.

(ID 504)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn