Företagssäkerhet

Med företagssäkerhet menas hanteringen av företagets säkerhet som helhet. Företagssäkerhete utgör en del av företagsverksamheten och stöder företagets resultatmål.

Med säkerhetsverksamheten ligger tyngdpunkten på en förebyggande, preventiv verksamhet som går ut på att avvärja olyckor och farliga situationer, skador och kriminell verksamhet samt skapa en verksamhetsberedskap för dylika situationer.MALLAR I FÖRETAGSSÄKERHET
Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2018
Checklista Inbrottslarm 2018
Checklista skydd av nyckelpersoner 2018
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2018
Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2018
Lösenordspolicy 2018
Riskbedömning företag 2018
Säkerhetspolicy 2018