Företagssäkerhet

Med företagssäkerhet menas hanteringen av företagets säkerhet som helhet. Företagssäkerhete utgör en del av företagsverksamheten och stöder företagets resultatmål.

Med säkerhetsverksamheten ligger tyngdpunkten på en förebyggande, preventiv verksamhet som går ut på att avvärja olyckor och farliga situationer, skador och kriminell verksamhet samt skapa en verksamhetsberedskap för dylika situationer.MALLAR I FÖRETAGSSÄKERHET
Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2017
Checklista Inbrottslarm 2017
Checklista säkerhetsåtgärder vid kameraövervakning 2017
Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2017
Lösenordspolicy 2017
Riskbedömning företag 2017