Företagssäkerhet

Med företagssäkerhet menas hanteringen av företagets säkerhet som helhet. Företagssäkerhete utgör en del av företagsverksamheten och stöder företagets resultatmål.

Med säkerhetsverksamheten ligger tyngdpunkten på en förebyggande, preventiv verksamhet som går ut på att avvärja olyckor och farliga situationer, skador och kriminell verksamhet samt skapa en verksamhetsberedskap för dylika situationer.MALLAR I FÖRETAGSSÄKERHET
Checklista – Skydd av nyckelpersoner 2023
Checklista - Säkerhetsskyddslagen 2023
Checklista Identifiering av säkerhetsrisker 2023
Checklista Inbrottslarm 2023
Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2023
Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2023
Dokumentation av säkerhetsprövningssamtal 2023
Lösenordspolicy 2023
Riskbedömning företag 2023
Samtalsunderlag - Säkerhetsprövningssamtal 2023
Säkerhetspolicy 2023