Företagsöverlåtelse

En företagsöverlåtelse kan se på två sätt. Det ena innebär att köparen endast köper samtliga eller delar av ett företags tillgångar. Detta kallas rörelseöverlåtelse eller inkråmsaffär. Det andra sättet innebär att köparen köper hela eller en del av företaget genom att han köper aktier. Detta kallas en aktieöverlåtelse.

Ett företagsköp är en omfattande process oavsett storleken på förvärvsobjektet. Det är av väsentlig betydelse att en god planering finns och att experter deltar.