Företagshemligheter

Det kan av konkurrensskäl vara mycket betydelsefullt att skydda eller hemlighålla viss företagsspecifik information. I många fall kan skydd för information närmast vara en förutsättning för att en verksamhet överhuvudtaget ska kunna bedrivas.

Du har möjlighet att skydda information i ditt företag enligt reglerna i lagen om företagshemligheter, men sådant skydd uppstår inte automatiskt. Det ankommer på dig som innehavare av informationen att vidta särskilda åtgärder. Vi har mallarna du behöver för att förstå vilka åtgärder du behöver vidta för att skydda informationen i din verksamhet.MALLAR I FÖRETAGSHEMLIGHETER
Anställningsavtal bilaga sekretess 2021
Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2021
Checklista – Företagshemlighet 2021