Förebyggande

Prevention eller förebyggande åtgärder är en framgångsfaktor för att minimera brottsliga handlingar inom företaget.MALLAR I FÖREBYGGANDE
Attestinstruktion 2023
Checklista - hantering av bluffakturor 2023
Checklista attestrutiner 2023
Checklista förebygga oegentligheter 2023
Firmateckningsinstruktion 2023
Namnteckningsprov med signatur 2023
Ordlista medarbetarbrott 2023
Processbeskrivning förebygga medarbetarbrott 2023
Riskanalys hot och våld 2023
Signallistor – Personlighetsstörningar 2023
Varningslista ID-kapning 2023
Varningssignaler ekonomisk brottslighet 2023