Force Majeure-klausul (kort) Engelsk 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera låter dig upprätta en kort utformad force majeure-klausul som är avsedd att fogas till ett avtal som är skrivet på engelska.

Force majeure är en oförutsedd, extraordinär händelse så som krig, naturkatastrof, importförbud och liknande som ligger utanför parts kontroll och som omöjliggör fullgörandet av ingångna avtal. En force majeure-händelse kan, om den regleras i ett avtal, helt eller delvis frigöra en avtalspart från förpliktelserna i ett avtal.

Ofta bestämmer parterna hur en force majeure-klausul ska utformas och vad den ska innehålla. Force majeure aktualiseras oftast i avtalsförhållanden som sträcker sig över en längre tid.

Denna mall används företrädesvis tillsammans med ett enklare avtal. I fråga om mer komplicerade avtal, avtal som rör större belopp eller där det på annat sätt är påkallat att force majeure behandlas mer detaljerat hänvisas till DokuMeras omfattande dokumentmall rörande force majeure.

(ID 4333)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Force Majeure-klausul (kort) 2023
Force Majeure-klausul (omfattande) 2023
Force Majeure-klausul (omfattande) Engelsk 2023