Förberedande analys

Genom att göra förberedande analyser kan man identifiera problemområden inom sitt företag och är därmed bättre förberedd om någonting skulle hända. Analyser man kan använda sig av är bl.a. verksamhetsanalyser där man urskiljer företagets viktigaste huvudprocesser och stödprocesser samt riskanalyser och sårbarhetsanalyser som identifierar och värderar risker organisationen kan tänkas möta.MALLAR I FÖRBEREDANDE ANALYS
Arbetsbeskrivning samordnare av informationssäkerhet 2019
Bedömning av risker - informationstillgångar 2019
Checklista - ISO 27000 - Ledningssystem för informationssäkerhet 2019
Checklista - skydd mot nätfiske (phising) 2019
Checklista hotbildsanalys 2019
Checklista informationssäkerhet 2019
Hotbildsanalys 2019
Hotbildskatalog 2019
Processbeskrivning operativ risk 2019
Risk- och konsekvensanalys informationssäkerhet 2019
Självskattning cybersäkerhet 2019
Självskattning informationssäkerhet 2019
Åtgärdsplan risker 2019