Föräldraledighet

Föräldraledighet är rätten till ledighet för förvärvsarbetande förälder i samband med barns födelse och för vård av barn under uppväxttiden; med eller utan föräldrapenning. Denna rätt regleras enligt Föräldraledighetslagen.

Även en anställd som inte är förälder men t.ex. är rättslig vårdnadshavare eller har adopterat ett barn har rätt att vara föräldraledig. Då barnet är fött har föräldrarna rätt till mammaledighet/pappaledighet i upp till 1½ år och de har också rätt att sänka sin arbetstid till 75 % av den normala tills det att barnet fyllt 8 år.MALLAR I FÖRÄLDRALEDIGHET
Bekräftelse av föräldraledighet (Förkortad arbetstid) 2023
Bekräftelse av hel föräldraledighet 2023
Ledighetspolicy 2023
Plan inför föräldraledighet 2023