Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2023

Format: Excel-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att beräkna antalet fondemitterade aktier, totala antalet nya aktier, aktiekapitalets förändring och nödvändigt eget kapital vid en tänkt fondemission genom utgivande av nya aktier.

En fondemission innebär en ökning av aktiekapitalet samt antalet aktier. Däremot tillförs inget nytt kapital. En fondemission är en bokföringsåtgärd som innebär att vinstmedel eller annat fritt kapital omvandlas till bundet kapital. Utifrån alla aktieägares tidigare innehav erhåller dessa nya aktier som står i proportion till deras tidigare innehav. Beslut om en emission ska tas av bolagsstämman efter ett förslag från styrelsen. Bolagsstämman kan även bemyndiga styrelsen att genomföra en emission. Detta bemyndigande kan vara begränsat i såväl tid som omfång.

Denna mall består av en räknare som utgår från att ägarna för ett visst antal gamla aktier får en ny aktie.

(ID 574)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn