Finders fee-avtal 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hälper dig att utforma ett Finders´s fee-avtal anpassat efter ditt företags behov och förutsättningar.

En Finder är en person eller ett företag som för ett visst annat företags räkning förmedlar kontakt mellan företaget och en utomstående i syfte att någon form av affärsuppgörelse dem emellan ska ske. Affärsuppgörelsen kommer således till stånd tack vare Finder´s medverkan. Finder erhåller Finder´s fee för förmedlandet, vilket kan sägas vara en form av provision, under förutsättning att kontakten faktiskt leder till en affärsuppgörelse mellan företaget och den utomstående.

Mallen bör så noggrant som möjligt anpassas efter parternas verksamhet, förutsättningar och behov.

(ID 4600)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn