Filial

En filial (underavdelning till ett företag) används ofta för att expandera in på nya marknader, t.ex. i andra länder, då man inte vill starta ett dotterbolag.

Ett utländskt företag som vill bedriva näringsverksamhet i Sverige utan att registrera ett dotterbolag, ska normalt registrera en filial. En filial är ett utländskt företags avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige. Filialerna ses som vanliga svenska aktiebolag och måste förhålla sig till alla svenska lagar och regler, bl.a. måste det finnas en verkställande direktör (VD) för filialen.

Ett och samma företag får bara ha en filial i Sverige och dessa räknas inte som en egen juridisk person.