Fasta kostnader 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sammanställning av fasta kostnader för en viss tidsperiod och en viss verksamhetsdel.

Sammanställningen kan exempelvis avse en månad för en viss avdelning i företaget eller för ett kvartal och ett helt företag. Du får därmed på ett snabbt sätt en översikt av vad som måste finansieras med hjälp av försäljning, krediter eller annat. Det finns plats för upp till 22 fasta kostnadsbelopp tillsammans med vilket kostnadsslag det är frågan om och en kort beskrivningstext.

Du erhåller resultatet i en s.k. kostnadsöversikt som lämpar sig utmärkt för vidare kommunikation med andra i företaget runt verksamhetsdelens fasta kostnadssituation. Kostnadsöversikten fungerar också väl för att ha till hands inför ett mer omfattande budgetarbete.

Specifikation

  • Fasta kostnader 2024
  • 2640
  • 1,37
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider