Faktura i set om 25 2023

Format: Excel-mall (31 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att med hjälp av en inbyggd fakturamall enkelt utforma upp till 25 stycken överskådliga och begripliga kundfakturor. För varje enskild faktura så väljer du i dess fakturamall om det ska vara med eller utan leveransdetaljer, på svenska eller engelska och i svenska kronor eller annan valuta.

Varje enskild faktura har möjlighet till fakturarader med olika momssatser.

Du fyller endast en gång i basuppgifter om företaget, vilka sedan följer med på varje faktura.

När ska jag använda mallen?

När ni har sålt en tjänst eller vara till en kund. Om ni vill kan ni skicka en förskottsfaktura, men det normala är att skicka fakturan i samband med eller efter leveransen.

Vad ska jag tänka på?

 • Under rubriken fakturadatum anger ni datumet när fakturan skrevs ut. Under fakturanummer skriver ni det unika numret för just den fakturan. Detta är obligatoriskt enligt mervärdesskattelagen. Detta är ett bra sätt för er och kunden att hålla ordning på dokumenten.
 • Om kunden har skilda leverans- och fakturaadresser bör du ange båda. Om inte räcker det med fakturaadressen.
 • För att underlätta hanteringen är det smart att ange referenser. Under vår referens skriver ni namnet på den person i ert företag som är ansvarig, och under er referens anger ni motsvarande person hos kunden.
 • Om kunden har ett speciellt ordernummer ska det också finnas med på fakturan för att underlätta hanteringen.
 • Var noga med att ange fakturans förfallodag, vilket innebär den dag som fakturan ska vara betald (och er tillhanda). Ni ska också ange betalningsvillkor, det vill säga inom hur många dagar från fakturadatum som betalningen ska vara er tillhanda.
 • Ni har inte rätt till dröjsmålsränta innan den dag som infaller trettio dagar efter det att ni har framställt krav på betalning, om ni inte kommit överens om annat. Utan avtal får ni ta ut en dröjsmålsränta som maximalt är gällande referensränta plus 8 procentenheter. Ange dröjsmålsräntan i procent på fakturan.
 • Ni ska också ange leveransvillkor och leveranssätt.
 • Fakturans viktigaste del är specifikationen. Här fyller ni i vilka produkter kunden köpt, och på samma rad anges antal, enhet, pris per enhet och totalpris per rad. I väl utvecklade fakturamallar (som DokuMeras) kan ni även direkt fylla i vilken momssats som gäller för respektive rad.
 • Under specifikationen anges nettobelopp (innan moms), eventuell fraktkostnad, moms (läggs på fakturans slutsumma om du är momsredovisningsskyldig), öresutjämning och totalbelopp i fakturan. Om fakturan innehåller olika momssatser ska ni ange momsunderlag (summan av respektive momssats) för varje momssats.
 • Längst ned på fakturan fyller ni i företagets uppgifter.
(ID 1104)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Betalningspåminnelse nr 1 2023
Checklista - hantering av bluffakturor 2023
Ekonomihandbok 2023
Kontantkvitto 2023
Kreditfaktura 2023
Kundfaktura ROT 2018
Kundfaktura RUT 2018
Offert med leveransdetaljer 10 artikelrader 2023