Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är en bolagsstämma som under vissa förhållanden skall hållas utöver årsstämman.

Extra bolagsstämma i aktiebolag ska hållas bland annat när:

- när styrelsen tycker att det finns anledning
- när en av bolagets revisorer skriftligen begär det
- när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det

Oftast är det styrelsen som kallar till en extra bolagsstämma.MALLAR I EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Aktieägares godkännande - styrelsens förslag till vinstutdelning 2022
Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2022
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2022
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2022
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2022
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2022
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2022
Dagordning extra bolagsstämma ändring av styrelse 2022
Fullmakt företräda aktieägare 2022
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2022
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2022
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2022
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2022
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2022
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2022
Kallelse extra bolagsstämma ändring av styrelse 2022
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2022
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2022
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2022
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2022
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2022
Protokoll extra bolagsstämma revisorsbyte 2022
Protokoll extra bolagsstämma sammanläggning av aktier (omvänd split) 2022
Protokoll extra bolagsstämma uppdelning av aktier (split) 2022
Protokoll extra bolagsstämma ändring av styrelse 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - kapitalandelslån 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning _Ej avstämningsbolag_ 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - upplösning och bildning av bolag 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2022
Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2022
Protokoll från extra bolagsstämma ej upplösning och bildning av bolag 2022
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2022
Styrelsens förslag - Riktad apportemission - Teckningsoptioner - Publikt ej avstämningsbolag 2022