Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma är en bolagsstämma som under vissa förhållanden skall hållas utöver årsstämman.

Extra bolagsstämma i aktiebolag ska hållas bland annat när:

- när styrelsen tycker att det finns anledning
- när en av bolagets revisorer skriftligen begär det
- när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det

Oftast är det styrelsen som kallar till en extra bolagsstämma.MALLAR I EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Aktieägares godkännande - styrelsens förslag till vinstutdelning 2023
Dagordning extra bolagsstämma - Utdelning 2023
Dagordning extra bolagsstämma apportemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma fondemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma kontantemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Dagordning extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Dagordning extra bolagsstämma ändring av styrelse 2023
Fullmakt företräda aktieägare 2023
Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning 2023
Kallelse extra bolagsstämma apportemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma fondemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma kontantemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Kallelse extra bolagsstämma ändring av styrelse 2023
Protokoll extra bolagsstämma apportemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma fondemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma kontantemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma kvittningsemission 2023
Protokoll extra bolagsstämma ny bolagsordning 2023
Protokoll extra bolagsstämma revisorsbyte 2023
Protokoll extra bolagsstämma sammanläggning av aktier (omvänd split) 2023
Protokoll extra bolagsstämma uppdelning av aktier (split) 2023
Protokoll extra bolagsstämma ändring av styrelse 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - absorption helägt DB 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Andra kontrollstämman 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Em av teckningsoptioner 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Första kontrollstämman 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - kapitalandelslån 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - kombination 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning _Ej avstämningsbolag_ 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Minskning Avstämningsbolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - upplösning och bildning av bolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - Utdelning Avstämningsbolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - vinstandelslån 2023
Protokoll från extra bolagsstämma ej upplösning och bildning av bolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2023
Styrelsens förslag - Riktad apportemission - Teckningsoptioner - Publikt ej avstämningsbolag 2023