Exklusivitetsklausul Engelsk 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att infoga en exklusivitetsklausul på engelska i ditt avtal.

Exklusivitet att sälja en viss produkt eller tjänst är vanligt förekommande, främst för olika typer av distributionsavtal såsom leverans- och återförsäljaravtal.

Klausulen är avsedd att användas i det distributionsavtal som ska upprättas mellan parterna.

Tänk på att följa vid var tid gällande konkurrensrättsliga regler när du använder en exklusivitetsklausul. I övrigt råder avtalsfrihet mellan parterna.

(ID 5018)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn