Enkelt skuldebrev Engelsk 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev på engelska (promissory note).

Ett enkelt skuldebrev riktar sig till viss person eller visst företag och är ett bevis på att gäldenären häftar i skuld till borgenären.

Mallen för enkelt skuldebrev som DokuMera har utarbetat hjälper dig att upprätta ett lättbegripligt skuldebrev som inte lämnar några oklarheter. Att skuldebrevet är klart och tydligt formulerat är viktigt för att förebygga eventuella framtida problem relaterade till skuldebrevets innehåll, vilket kan påverka återbetalningen av skulden.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 4318)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn