Enkelt skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev med en amorteringsplan, ett borgensåtagande och ett pantavtal. Ett enkelt skuldebrev är ett bevis på att gäldenären häftar i skuld till borgenären.

En borgensman kan åta sig betalningsansvar för gäldenärens skuld, för det fall gäldenären saknar möjlighet att betala.

Borgenären har en möjlighet att pantsätta skuldebrevet som säkerhet för ett åtagande. Om ett pantavtal ingås måste skuldebrevet hållas avskilt från den som har pantsatt det för att panten ska behålla sin giltighet.

Ta hjälp av DokuMeras mall för att upprätta ett enkelt skuldebrev med en amorteringsplan, ett borgensåtagande och ett pantavtal.

(ID 292)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn