Energisektorn och personuppgifter

Aktörer inom energisektorn behandlar i regel en stor mängd personuppgifter, och dessa personuppgifter kan i kombination avslöja integritetskänslig information om de registrerade. Det ställs därför höga krav på säkerhet, vilket innebär att många aktörer inom branschen behöver vidta mycket omfattande förändringsåtgärder för att leva upp till de stränga krav som ställs.MALLAR I ENERGISEKTORN OCH PERSONUPPGIFTER
Checklista – personuppgiftshantering i energisektorn 2023